Członek PIFS

pifs4.jpg

Najwyższe standardy

standard5.jpg

Firma Roku 2015

Firma 2015b.jpg

Wiedza nt. o p i n i i  pracowniczych i poziomu s a t y s f a k c j i  pracowników oraz kluczowych czynników wpływających na jej zwiększenie, przynosi organizacji wymierne korzyści. Przeprowadzane przez nas projekty pomiarowe budzą zaufanie, tworzą pozytywny wizerunek kadry zarządzającej, jako zainteresowanej zdaniem i pomysłami swoich pracowników, stanowią ważny element budowania zaangażowania personelu.

Badanie opinii pracowniczych może być prowadzone dla całej organizacji, jak i dla wybranych oddziałów. Jednorazowe badanie jest dobrą metodą zdiagnozowania obszarów do poprawy, zaplanowania, przygotowania, lub oceny wdrożonych zmian organizacyjnych. Systematyczny monitoring dostarcza informacji np. o zmianach oczekiwań lub motywacji personelu. Wiedza ta pozwala efektywniej zarządzać relacjami z pracownikami i modelować warunki pracy.

Badanie opinii pracowniczej warto przeprowadzić: 

   • Przed wprowadzeniem istotnej zmiany.
   • Po wprowadzeniu istotnej zmiany.
   • Definiowanie obszarów wymagających poprawy.
   • Zbadania nastrojów panujących w organizacji.


Zapraszamy do współpracy. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty Badania Opinii Pracowników prosimy o kontakt kontakt pysiek - nieb